lang: |


Aktualności

Niebawem nowa odsłona strony www!


Arkusz recenzji do pobrania


na tej stronie »

Developmental Period Medicine

Medycyna Wieku Rozwojowego

ISSN 1428-345X

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci
Prof. zw. dr hab. n med. Krystyny Bożkowej,
Redaktor Naczelnej naszego czasopisma,

którego Pani Profesor przez 20 lat była spiritus movens.

Dzięki doskonałej znajomości przez Panią Profesor warsztatu naukowego, zagadnień zdrowia i choroby dziecka oraz profilaktyki i promocji zdrowia czasopismo jest jednym z bardziej liczących się w Polsce.
Pani Profesor służyła zawsze radą i pomocą we wszystkich zamierzeniach.

Dziękujemy Pani Profesor za wiele lat pracy, nauki i zainteresowania.
Zawsze będziemy o tym pamiętać.

Zespół Redakcji oraz Wydawnictwa Aluna


Developmental Period Medicine - Medycyna Wieku Rozwojowego jest pismem Instytutu Matki i Dziecka. Redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. med. Krystyna Bożkowa.

W Developmental Period Medicine publikowane są prace oryginalne o charakterze podstawowym i klinicznym, prace poglądowe oraz prace związane ze zdrowiem publicznym, oceną stanu zdrowia populacji w wieku rozwojowym i programami mającymi na celu poprawę istniejącej sytuacji zdrowia. Wszystkie prace są recenzowane.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w międzynarodowej bazie Medline. Z końcem listopada 2012 roku zostały uruchomione linki prowadzące od streszczeń artykułów z Developmental Period Medicine zamieszczonych w Medline do ich pełnych wersji na naszej stronie. Od tego czasu obserwujemy stały wzrost zainteresowania artykułami w naszym czasopiśmie, co wyraźnie obrazują statystyki przekierowań z bazy Medline. W roku 2013 takich przekierowań odnotowaliśmy 18 000, zaś w roku 2014 - ponad 21 000.

więcej »

Informujemy, że trwa budowa nowego serwisu internetowego, w którym dostępne będą online artykuły ze wszystkich naszych czasopism. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy niebawem na zaktualizowaną stronę czasopisma.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem profilu naszego kwartalnika w dziale Informacje oraz z warunkami prenumeraty.
Wzór arkusza recenzji dla recenzentów do pobrania z tej strony.
Na stronie w dziale Artykuły dostępne są pełne wersje atykułów zamieszczanych w Developmental Period Medicine.

Szukaj artykułówMateriały prasowe

22. edycja konkursu na granty naukowe Fundacji NUTRICIA 2018
Warszawa, 26 marca 2018 r. Wystartował konkurs grantowy Fundacji NUTRICIA, w którym wsparcie w postaci grantów mogą uzyskać inicjatywy badawcze z zakresu żywienia człowieka. Dotychczas Fundacja sfinansowała kilkadziesiąt grantów i stypendiów, z czego powstało kilkaset publikacji i doniesień naukowych. Organizowany konkurs kierowany jest przede wszystkim do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków. Mogą oni zgłaszać się poprzez dokumenty dostępne na stronie internetowej Fundacji NUTRICIA. Wnioski można składać do 30 czerwca br. na adres granty.naukowe@fundacjanutricia.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018.

Czytaj więcej...