lang: |


Aktualności

Zapytaj o ostatnie wydanie!


Napisz do nas »

Arkusz recenzji do pobrania


na tej stronie »

Developmental Period Medicine

Medycyna Wieku Rozwojowego

ISSN 1428-345X

Developmental Period Medicine - Medycyna Wieku Rozwojowego jest pismem Instytutu Matki i Dziecka. Redaktorem naczelnym jest prof. Jolanta Sykut-Cegielska.

W Developmental Period Medicine publikowane są prace oryginalne o charakterze podstawowym i klinicznym, prace poglądowe oraz prace związane ze zdrowiem publicznym, oceną stanu zdrowia populacji w wieku rozwojowym i programami mającymi na celu poprawę istniejącej sytuacji zdrowia. Wszystkie prace są recenzowane.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w międzynarodowej bazie Medline. Z końcem listopada 2012 roku zostały uruchomione linki prowadzące od streszczeń artykułów z Developmental Period Medicine zamieszczonych w Medline do ich pełnych wersji na naszej stronie. Od tego czasu obserwujemy stały wzrost zainteresowania artykułami w naszym czasopiśmie, co wyraźnie obrazują statystyki przekierowań z bazy Medline. W roku 2013 takich przekierowań odnotowaliśmy 18 000, zaś w roku 2014 - ponad 21 000.

więcej »

Redakcja Developmental Period Medicine informuje, że od nr 1/2019 do druku będą przyjmowane prace wyłącznie w języku angielskim.
Redakcja „Developmental Period Medicine” uprzejmie prosi Autorów o podawanie identyfikatorów ORCID.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem profilu naszego kwartalnika w dziale Informacje oraz z warunkami prenumeraty.
Wzór arkusza recenzji dla recenzentów do pobrania z tej strony.
Na stronie w dziale Artykuły dostępne są pełne wersje artykułów zamieszczanych w Developmental Period Medicine.

Szukaj artykułówMateriały prasowe

"Wynurz się!" Światowy Dzień Mukowiscydozy 2018
Mukowiscydoza to ciężka, dziedziczna, genetyczna choroba wielonarządowa, której rozwój upośledza przede wszystkim układy oddechowy i pokarmowy. Chorzy na mukowiscydozę „toną od środka” - gęsty śluz zalega drogi oddechowe i uszkadza funkcjonowanie wielu innych narządów. Choroba skraca życie chorych na mukowiscydozę. W Polsce mediana wieku w momencie zgonu z powodu mukowiscydozy wynosi ok. 24 lata, podczas gdy np. w Kanadzie, której system opieki jest wskazywany, jako „złoty standard”, jest to 39 lat. Ta różnica może być skutkiem niedoskonałości systemu opieki nad chorymi na mukowiscydozę w naszym kraju.

czytaj dalej

Jest program profilaktyki RSV, ale nie wszyscy będą mogli z niego skorzystać
Warszawa, 26 marca 2018 r. Od 1 marca br. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło program profilaktyki zakażeń wirusem RS dla dodatkowej grupy wcześniaków. Walczyli o to od lat neonatolodzy i rodzice wcześniaków, dlatego radość w marcu była ogromna. Nie trwała jednak zbyt długo, gdyż okazuje się, że nie wszystkie kwalifikujące się do programu wcześniaki będą mogły być objęte profilaktyką. Nie będzie gdzie podać im leku, a sezon RSV za pasem – rozpocznie się w listopadzie. Obecne ośrodki immunizujące nie zdołają wszystkich przyjąć, trzeba otworzyć nowe. Dyrektorzy wybranych szpitali są chętni to uruchomienia u nich punktów podawania leku, ale Narodowy Fundusz Zdrowia twierdzi, że nie ma na to teraz pieniędzy.

Czytaj więcej...