lang: |


Aktualności

Zapytaj o ostatnie wydanie!


»

Arkusz recenzji do pobrania


na tej stronie »

Developmental Period Medicine

Medycyna Wieku Rozwojowego

ISSN 1428-345X

e-ISSN 2354-0060

Developmental Period Medicine - Medycyna Wieku Rozwojowego jest pismem Instytutu Matki i Dziecka. Redaktorem naczelnym jest prof. Jolanta Sykut-Cegielska.

W Developmental Period Medicine publikowane są prace oryginalne o charakterze podstawowym i klinicznym, prace poglądowe oraz prace związane ze zdrowiem publicznym, oceną stanu zdrowia populacji w wieku rozwojowym i programami mającymi na celu poprawę istniejącej sytuacji zdrowia. Wszystkie prace są recenzowane.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w międzynarodowej bazie Medline. Z końcem listopada 2012 roku zostały uruchomione linki prowadzące od streszczeń artykułów z Developmental Period Medicine zamieszczonych w Medline do ich pełnych wersji na naszej stronie. Od tego czasu obserwujemy stały wzrost zainteresowania artykułami w naszym czasopiśmie, co wyraźnie obrazują statystyki przekierowań z bazy Medline. W roku 2013 takich przekierowań odnotowaliśmy 18 000, zaś w roku 2014 - ponad 21 000.

więcej »

Redakcja Developmental Period Medicine informuje, że od nr 1/2019 do druku będą przyjmowane prace wyłącznie w języku angielskim.
Redakcja „Developmental Period Medicine” uprzejmie prosi Autorów o podawanie identyfikatorów ORCID.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem profilu naszego kwartalnika w dziale Informacje oraz z warunkami prenumeraty.
Wzór arkusza recenzji dla recenzentów do pobrania z tej strony.
Na stronie w dziale Artykuły dostępne są pełne wersje artykułów zamieszczanych w Developmental Period Medicine.

Szukaj artykułówI Ogólnopolski Kongres Neurourologii, Uroginekologii, Rehabilitacji i Urologii Czynnościowej

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Neurourologii, Uroginekologii, Rehabilitacji i Urologii Czynnościowej (NURU), który odbędzie się 14 grudnia 2019 roku (sobota) w Warszawie, w hotelu Airport Hotel Okęcie (ul. Komitetu Obrony Robotników 24). Wydarzenie organizowane jest z myślą o urologach, ginekologach, neurologach, rehabilitantach oraz lekarzach rodzinnych.
Więcej informacji:
Plakat wydarzenia