menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Numer 1/2012


SPIS TREŚCI ---> for CONTENTS click here

PRACE POGLĄDOWE I ORYGINALNE

Ewa Pańkowska
Wpływ nieprawidłowych glikemii na ośrodkowy układ nerwowy dzieci z cukrzycą typu 1

Ewa Pańkowska
Ogólnopolski program leczenia dzieci z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu pomp insulinowych

Ewa Pańkowska, Marlena Błazik, Elżbieta Czerniawska, Agnieszka Szadkowska, Bożena Florys, Przemysława Jarosz-Chobot, Lucyna Lisowicz, Joanna Nazim, Anna Noczyńska, Wojciech Młynarski, Małgorzata Myśliwiec, Mieczysław Szalecki, Krystyna Wójcik
Jakość leczenia dzieci z cukrzycą typu 1 w oparciu o Ogólnopolski Prospektywny Program Leczenia przy użyciu Pomp Insulinowych

Przemysław R. Witek, Joanna Witek, Ewa Pańkowska
Choroby autoimmunologiczne w cukrzycy typu 1 - badania przesiewowe, diagnostyka i leczenie

Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Jakub Gajewski, Joanna Mazur, Katarzyna Gajewska
Predyktory poczucia własnej wartości nastolatków z cukrzycą

Monika Słupecka, Jarosław Woliński, Andrzej Przemysław Herman, Piotr Ochniewicz, Maria Katarzyna Kornacka
Biologiczna rola obestatyny w fizjologii i patofizjologii

Magdalena Tercjak-Rećko, Włodzimierz Łuczyński, Paweł Bernatowicz, Grzegorz Zalewski, Małgorzata Rembińska, Urszula Lachowska, Przemysław Rećko, Paweł Suchoń, Marcin Czaban, Justyna Sokal, Anna Kopalińska, Zuzanna Pajer, Karolina Bogdanowicz, Jacek Nikliński, Artur Bossowski
Polimorfizm rs9939609 genu FTO jest związany ze wskaźnikiem masy ciała dzieci z województwa podlaskiego

Joanna Gajewska, Jadwiga Ambroszkiewicz, Magdalena Chełchowska, Teresa Laskowska-Klita
Wpływ stosowania diet eliminacyjnych na metabolizm kostny u dzieci i mlodzieży z fenyloketonurią, galaktozemią, celiakią