menu: |


Aktualności

Najnowszy numer (3/2011)


więcej »

Zmiana wydawcy


więcej »

Numer 2/2011


SPIS TREŚCI ---> for CONTENTS click here

PRACE POGLĄDOWE I ORYGINALNE

Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Ewa Kosykowska, Cezary Kowalewski
Przejściowe zmiany pęcherzowe - przypadek mutacji de novo w genie COL7AI u pacjenta z Epidermolysis bullosa dystrophica

Maria Jędrzejowska, Krzysztof Szczałuba, Danuta Sielska
Homozygous deletion in the SMN1 gene in asymptomatic individual – genetic counselling issues in SMA-risk families

Izabela Łaczmańska, Aleksandra Jakubiak, Ryszard Ślęzak, Karolina Pesz, Agnieszka Stembalska, Łukasz Łaczmański, Maria M. Sąsiadek, Robert Śmigiel
Badania przesiewowe techniką Multiplex Ligation – Dependent Probe Amplifi cation (MLPA) u dzieci z zaburzeniem rozwoju i niepełnosprawnością intelektualną o nieokreślonej etiologii

Marek Wlazłowski, Barbara Kaczorowska-Hać, Anna Klukowska, Anna Balcerska
Zespół Budda-Chiariego u 16-letniej dziewczynki z nadpłytkowością samoistną

Ireneusz Honkisz, Sabina Szymik-Kantorowicz, Andrzej Prokurat
Aktualne kryteria rozpoznania zespołu PHACES

Ewa Jamroz, Ewa Głuszkiewicz, Wojciech Madziara, Aleksandra Kiełtyka
Zespół opsoklonie-mioklonie (Th e opsoclonus-myoclonus syndrome – OMS) u 2-letniego chłopca z rozpoznanym prenatalnie guzem przestrzeni zaotrzewnowej

Barbara Kamer, Elżbieta Dółka, Konrad Pyziak, Agnieszka Blomberg, Kinga Zentera-Kowalewska
Alergia pokarmowa jako przyczyna zaparć u dzieci w pierwszych trzech latach życia na podstawie obserwacji własnych

Wioleta Umławska
Budowa i proporcje ciała dzieci chorych na astmę oskrzelową

Dorota Martysiak-Żurowska, Kinga Żóralska, Maciej Zagierski, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
Skład i zawartość kwasów tłuszczowych w mleku kobiet z Gdańska i okolic w różnych okresach laktacji

MISCELLANEA

Ewa Kamińska
Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków dla niemowląt i dzieci