menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Numer 2/2012


SPIS TREŚCI ---> for CONTENTS click here

Przemko Kwinta, Małgorzata Klimek, Andrzej Grudzień, Edyta Piątkowska, Anna Kralisz, Magdalena Nitecka, Krzysztof Profus, Monika Gasińska, Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Wiesław Olechowski, Dorota Drożdż, Jacek Józef Pietrzyk
Ocena rozwoju somatycznego i składu ciala dzieci w 7. roku życia urodzonych z ekstremalnie małą masą ciała (≤1000g) - wieloośrodkowe badanie przekrojowe kohorty urodzonej w latach 2002-2004 w województwie małopolskimPDF format

Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sądek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak
Przyczyny niedoboru wysokości ciała dzieci a wysokość ciała rodzicówPDF format

Maria Jodkowska, Anna Oblacińska, Krystyna Mikiel-Kostyra, Izabela Tabak
Częstość występowania czynników ryzyka miażdżycy u młodzieży w wieku 16 i 18 lat - uczniów szkół ponadgimnazjalnych w PolscePDF format

Anna Hogendorf, Anna Stańczyk-Przyłuska, Katarzyna Siniewicz-Luzeńczyk, Magdalena Wiszniewska, Jerzy Arendarczyk, Małgorzata Banasik, Wojciech Fendler, Marek Kowalski, Krzysztof Zeman
Czy istnieje związek między stężeniem czynników immunomodulujących w ludzkim mleku dojrzałym i wystąpieniem alergii pokarmowej u dzieci karmionych piersią?

Grażyna Rowicka, Jadwiga Ambroszkiewicz, Małgorzata Strucińska, Hanna Dyląg, Maria Gołębiowska-Wawrzyniak
Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z alergią na białka mleka krowiego

Jadwiga Ambroszkiewicz, Joanna Gajewska, Dorota Sands, Magdalena Czełczowska, Mariusz Ołtarzewski, Teresa Laskowska-Klita
Analiza stężeń wybranych parametrów metabolizmu kostnego u dzieci chorych na mukowiscydozę

Grażyna Rowicka
Atypowe postacie celiakii - trudności diagnostyczne

Olga Zając-Spychała, Jacek Wachowiak
Odległe następstwa leczenia zapobiegającego rozwojowi nacieków białaczkowych w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną: wysokie dożylne dawki metotreksatu versus napromienienie ośrodkowego układu nerwowego - przegląd piśmiennictwa

Agnieszka Stembalska, Aleksandra Jakubiak, Robert Śmigiel
Trudności diagnostyczne w zespole Smitha i Magenisa (SMS) na podstawie własnych doświadczeń i danych z literatury

Konrad Zawadka, Sabina Dobosz, Elżbieta Moszczyńska, Magdalena Marczyńska
Przedwczsne dojrzewanie płciowe u dziewczynki wertykalnie zakażonej HIV

Barbara Kowalik-Mikołajewska, Małgorzata Aniszewska, Maria Pokorska-Śpiewak
Zakażenie wirusem B zapalenia wątroby odmatczyne - nietypowy przebieg u niemowlęcia

Maciej Bagłaj, Jolanta Rysiakiewicz, Konrad Rysiakiewicz
Acute appendicitis in children under 3 years of age. Diagnostic and therapeutic problemsin english