menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Numer 2/2014


CONTENTS ---> CONTENTS in english

INVITED REVIEW
Dorota Darmochwał-Kolarz and Jan Oleszczuk
The critical role pf Th17 cells, Treg cells and co-stimulatory molecules in the development of pre-eclampsiain english

ORIGINAL ARTICLES
Joanna Radoszewska
Spostrzeganie otyłości dziecka przez rodziców dziewczynek i chłopców leczonych z powodu otyłości (doniesienie wstępne)in english

Katarzyna Markiewicz, Krzysztof Zeman, Agata Kozar, Maria Gpłębiowska-Wawrzyniak, Wojciech Woźniak
Ocena wybranych parametrów odporności swoistej w przebiegu leczenia antynowotworowego dzieci i młodzieży z mięsakiem kościopochodnym

Agnieszka Stembalska, Robert Śmigiel
Zespół Pitta i Hopkinsa - doświadczenia własne na podstawie opisu 2 przypadków i przegląd literatury ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki różnicowej

Monika Bekiesińska-Figatowska
Badanie MR - jakie istotne patologie można w nim wykazać u dzieci z bólami głowy?in english

Monika Bekiesińska-Figatowska
Badanie MR - jakie istotne patologie można w nim wykazać u dzieci z bólami kręgosłupa?in english

Helena Ziółkowska, Magdalena Okarska-Napierała, Anna Stelmaszczyk-Emmel, Elżbieta Górska, Katarzyna Zachwieja, Aleksandra Żurowska, Maria Szczepańska, Ryszard Grenda, Marcin Tkaczyk, Irena Makulska, Maria Małgorzata Zajączkowska, Maria Roszkowska-Blaim
Czynnik wzrostu fibroblastów 23 i parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek - doniesienie wstępnein english

Grażyna Krzemień, Agnieszka Szmigielska, Iwona Artemiuk, Maria Roszkowska-Blaim
Fałszywie dodatnie posiewy moczu u dzieci w pierwszych dwóch latach życia - badania własne

Teresa Jackowska, August Wrotek
Etiologia pozaszpitalnie nabytych zapaleń płuc u dzieci hospitalizowanych w latach 2009-2012

Agnieszka Nowicka, Ryszard Lauterbach
Zastosowanie n-CAP-u (Infant Flow) bezpośrednio po urodzeniu u spontanicznie oddychających noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała

Krzysztof Stempniewicz, Wojciech Walas, Edyta Gregorek Pełka, Ewa Kamińska
Stosowanie kaspofunginy u noworodków przedwcześnie urodzonych ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała na podstawie badań klinicznych i doniesień - z uwzględnieniem doświadczeń własnych (opis przypadku)

Tamara Pawlaczyk-Kamieńska, Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska
Niedoceniany problem choroby odogniskowej u dzieci

Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk
Wpływ indywidualnej edukacji prozdrowotnej rodziców na nawyki dietetyczno-higieniczne i stan higieny jamy ustnej i uzębienia u dzieci z wysokim ryzykiem choroby próchnicowejin english

Dorota Olczak-Kowalczyk, Ewa Krasuska-Sławińska, Mokołaj Danko, Katarzyna Popińska, Elżbieta Banaś, Dariusz Gozdowski, Janusz Książyk, Małgorzata Zadurska
Czy długotrwałe żywienie parenteralne u dzieci ma wpływ na powstawanie wad zgryzu?in english

PRACE POGLĄDOWE
Sylwia Olimpia Rzońca, Jerzy Bal
Nieinwazyjna genetyczna diagnostyka prenatalna. Analiza kwasów nukeilnowych pochodzenia płodowego obecnych w krwioobiegu matki

Dominika Nesteruk, Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Jerzy Bal
Nowe możliwości terapii w mukowiscydozie

Barbara Kaczorowska-Hać, Małgorzata Myśliwiec, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Ewa Miłosz
Hemochromatoza dziedziczna u dzieci