menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Numer 3/2012


SPIS TREŚCI ---> for CONTENTS click here

Artykuł redakcyjny

Wlodek Lopaczynski, MD, PhD
Translational research and behavioral sciences in developmental medicine: metabolic conditions of pregnancy versus autism spectrum disordersin english

Prace oryginalne i poglądowe

Katarzyna Derwińska, Magdalena Bartnik, Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik, Mateusz Jagła, Andrzej Rudziński, Jacek J. Pietrzyk, Wanda Kawalec, Lidia Ziółkowska, Anna Kutkowska-Kaźmierczak, Tomasz Gambin, Maciej Sykulski, Chad A. Shaw, Anna Gambin, Tadeusz Mazurczak, Ewa Obersztyn, Ewa Bocian, Paweł Stankiewicz
Assessment of the role of copy-number variants in 150 patients with congenital heart defectsin english

Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Monika Gos, Katarzyna Niepokój, Cezary Kowalewski
Genetycznie uwarunkowane choroby skory - przegląd wybranych genodermatoz

Magdalena Chełchowska, Katarzyna Jabłonka-Salach, Jadwiga Ambroszkiewicz, Tomasz Maciejewski, Joanna Gajewska, Ewa Bulska, Teresa Laskowska-Klita, Jerzy Leibschang, Jan Barciszewski
Wpływ palenia tytoniu na poziom ołowiu we krwi kobiet ciążarnych

Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska
Wpływ enteralnej podaży roztworu wzbogaconego glutaminą, u noworodkow z bardzo małą urodzeniową masą ciała, na ograniczenie objawów nietolerancji karmienia. Prospektywne, randomizowane badanie pilotażowe

Katarzyna Markiewicz, Krzysztof Zeman, Agata Kozar, Maria Gołębiowska-Wawrzyniak, Wojciech Woźniak
Ocena stanu immunologicznego dzieci i młodzieży z mięsakiem kościopochodnym w momencie rozpoznania choroby

Przemko Kwinta, Małgorzata Klimek, Andrzej Grudzień, Magdalena Nitecka, Krzysztof Profus, Monika Gasińska, Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Wiesław Olechowski, Jacek Jozef Pietrzyk
Rozwój poznawczy i motoryczny w 7 roku życia dzieci urodzonych z ekstremalnie małą masą ciała (≤1000 g) - wieloośrodkowe badanie przekrojowe dzieci urodzonych w latach 2002-2004 w wojewodztwie małopolskim

Barbara Woynarowska, Iwona Palczewska, Anna Oblacińska
Standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat. Siatki centylowe długości/wysokości i masy ciała, wskaźnika masy ciała BMI i obwodu głowy

Ewa Kamińska
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania probiotykow na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych u dzieci

Miscellanea

Tomasz Tomasik, Barbara Zawilińska, Dorota Pawlik, Justyna Ferek, Anna Wojtowicz, Magda Rybak-Krzyszkowska, Ryszard Lauterbach, Jacek J. Pietrzyk
Wrodzona cytomegalia w ciąży bliźniaczej - opis przypadku