menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Issue 3/2015 vol. 2 / Numer 3/2015 część 2

issue in english except two articles

CONTENTS ---> SPIS TREŚCI

Tatiana jamer
Etiologia ostrego zapalenia trzustki - niedoceniony problem w pediatrii in polish

Agnieszka Magdalena Rygiel, Małgorzata Wojnicka-Stolarz, Katarzyna Niepokój, Grzegorz Oracz, Jerzy Bal, Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Krzysztof Gutkowski
Przewlekłe zapalenie trzustki u pacjenta z homozygotyczną mutacją p.Asn34ser w genie spin k1- badania własne

Grażyna Krzemień, Agnieszka Turczyn, Agnieszka Szmigielska, Maria Roszkowska-Blaim
Niedobór wit. B12 u dzieci (zespół Imerslund-Gräsbeck u dwóch par rodzeństwa)

Iwona Artemiuk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Dominika Adamczuk, Jerzy Przedlacki, Maria Roszkowska-Blaim
Gęstość mineralna kości u dzieci z hiperkalciurią idiopatyczną

Tomasz Kuligowski, Błażej Cieślik, Łukasz Radziszewski, Bartłomiej Czerwiński, Agnieszka Pióro
Typ budowy somatycznej ciała a ukształtowanie kręgosłupa dzieci w wieku wczesnoszkolnym: doniesienie wstępne

Michał Boraczyński, Henryk Sozański
Dynamika rozwoju somatycznego chłopców w wieku 10-11 lat a obciążenia treningowe zrealizowane w toku 12-miesięcznego programu szkolenia w piłce nożnej in english

Kamila Czajka, Małgorzata Kołodziej
Postrzeganie przez rodziców masy ciała dzieci przedszkolnych oraz analiza związków wybranych czynników rodzicielskich z przeprowadzoną oceną masy ciała

Anna Janas, Rafał Stelmach, Piotr Osica
Nietypowe przemieszczenie zatrzymanych stałych zębów u dzieci. Badania własne