menu: |


Aktualności

Najnowszy numer (3/2011)


więcej »

Zmiana wydawcy


więcej »

Numer 3/2011 vol.2

SPIS TREŚCI---> for CONTENTS click here

Magdalena Rutkowska
Noworodek urodzony na granicy możliwości przeżycia. Część pierwsza: dylematy etyczne, rekomendacje światowe

Redakcja: prof. nadzw. Magdalena Rutkowska
Noworodek urodzony na granicy możliwości przeżycia. Część druga: rekomendacje dotyczące postępowania z matką oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych

Ewa Helwich, Magdalena Rutkowska, Katarzyna Szamotulska, Ewa Adamska, Bogumiła Sidor
Czy spektrum krwawień około-dokomorowych u noworodków urodzonych przedwcześnie ulega zmianie z upływem lat? Porównanie dwóch kohort leczonych w latach 1998-2002 i 2005-2009

Jocelyne de Laveaucoupet, Monika Bekiesińska-Figatowska, Magdalena Rutkowska
Co wnosi rezonans magnetyczny (MR) do diagnostyki wad wrodzonych mózgu u płodu

Véronique Zupan-Simunek, Magdalena Rutkowska, Monika Bekiesińska-Figatowska
Wartość predykcyjna rezonansu magnetycznego (MR) w nabytych uszkodzeniach mózgu u noworodków

Ewa Sawicka, Klaudia Żak, Maria Boczar, Barbara Płoska-Urbanek, Dariusz Mydlak, Martyna Woynarowska
Leczenie chirurgiczne noworodków z bardzo małą (VLBW) i ekstremalnie małą (ELBW) masą ciała

Przemysław Przewratil, Anna Sitkiewicz, Beata Kierzkowska, Magdalena Lewandowska, Małgorzata Lewandowska, Ewa Andrzejewska
Doświadczenia własne w leczeniu propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych – doniesienie wstępne

Eliza Kiepura, Grażyna Kmita, Bożena Cieślak-Osik, Wanda Urmańska, Dorota Lewandowska
Ocena zachowania noworodka w doświadczeniu rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie i o czasie