menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Numer 4/2011


SPIS TREŚCI ---> for CONTENTS click here

PRACE POGLĄDOWE I ORYGINALNE

Dorota Szostak-Węgierek
Sposób żywienia a płodność

Krzysztof Szczałuba, Ewa Obersztyn, Beata Nowakowska, Joanna Bernaciak, Christopher Fisher, Richard Gibbons, Tadeusz Mazurczak, Ewa Bocian
Zespół talasemii α z niepełnosprawnością intelektualną (ATR-X) u dwóch braci - charakterystyka kliniczna, zasady diagnostyki i poradnictwa genetycznego

Agnieszka Stembalska, Justyna Gil, Karolina A. Pesz
Zespół Retta. Postać klasyczna i wariant z zachowaną mową jako różny efekt fenotypowy delecji o tym samym początku w genie MeCP2 - opis 2 przypadków

Robert Śmiegiel, Błażej Misiak, Katarzyna Przybył, Marek Michalski, Maria M. Sąsiadek
Zespół Freemana-Sheldona - fenotyp i przebieg choroby na podstawie analizy dwóch przypadków potwierdzonych w badaniu molekularnym

Anna Sobieniecka, Elżbieta Jurkiewicz, Justyna Czech-Kowalska, Monika Bekiesińska-Figatowska, Wiesława Grajkowska, Bożenna Dembowska-Bagińska, Agnieszka Brożyna, Anna Dobrzańska, Danuta Perek, Katarzyna Nowak, Iwona Pakuła-Kościesza, Katarzyna Malczyk
Congenital intramedullary spinal cord tumours: a report of two cases in english

Janusz Jabłoński, Zbigniew Jankowski, Anna Sitkiewicz, Małgorzata Lewandowska, Ewa Andrzejewska
Rzadki przypadek współwystępowania wrodzonej torbielowatości gruczolakowatej płuca z wielotorbielowatością nerek

Mirosława Uścinowicz, Monika Kowalczuk-Krystoń, Anna Bobrus-Chociej, Dariusz Lebensztejn, Maciej Kaczmarski
Częstość i przyczyny hospitalizacji dzieci z kamicą żółciową - obserwacje własne

Agnieszka Sieczkowska, Piotr Lewandowski, Małgorzata Szumera, Barbara Kamińska
Współwystępowanie choroby Leśniowskiego-Crohna z ziarniakiem Wegenera u 15-letniej pacjentki

Piotr Buda, Joanna Friedman-Gruszczyńska, Janusz Książyk
Biegunka wrodzona

Anna Hogendorf
Breastfeeding in primary prevention of atopic diseases - is it really protective? in english

Hanna Kosińska, Grażyna Rowicka, Halina Weker
Ocena postępowania żywieniowego u niemowląt po wprowadzeniu rekomendacji dotyczącej profilaktyki choroby trzewnej

MAciej Bagłaj, Anna Wojtyłko
Profilaktyka wad cewy nerwowej kwasem foliowym na terenie Dolnego Śląska: fakt czy fikcja?

MISCELLANEA

Regina Wierzejska, Mirosław Jarosz
Napoje energetyzujące a zdrowie - postęp wiedzy