menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Numer 4/2012


SPIS TREŚCI ---> for CONTENTS click here

Artykuł redakcyjny
Maciej Jóźwik
The mechanism of thromboembolism in the course of ovarian hyperstimulation syndromein english

Prace oryginalne i poglądowe
Dorota Cudziło, Barbara Obłoj, Ewa Obersztyn, Ewa Bocian, Teresa Matthews-Brzozowska
Zespół Moebiusa z zaburzeniami twarzowo-zębowymi. Zespół rzadko występujący, czy rzadko rozpoznawany?

Andrzej Brodkiewicz, Elwira Szychot, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Krzysztof Łuksza, Mieczysław Walczak, Martyna Tuziak , Maria Giżewska
Incomplete expression of Klippel-Trenaunay syndromein english

Radosław Sierpiński, Katarzyna Sobczyk, Katarzyna Wojtyniak, Marta Żuk, Małgorzata Żuk
Współistnienie wrodzonych wad układu krążenia z innymi wadami rozwojowymi

Beata Iwanowska
Nowa metoda punktowej oceny zmian w płucach w tomografii komputerowej u chorych z mukowiscydozą

Cezary Grygoruk, Grzegorz Mrugacz, Mirosław Grusza, Irena Grusza-Golatowska, Beata Stasiewicz-Jarocka, Piotr Pietrewicz
Zespół hiperstymulacyjny powikłany zakrzepicą

Grażyna Rowicka, Małgorzata Strucińska, Jadwiga Ambroszkiewicz
Status witaminy D u dzieci z alergią na białka mleka krowiego

Izabela Tabak, Maria Jodkowska, Anna Oblacińska, Krystyna Mikiel-Kostyra
Czy spożywanie wspólnych posiłków z rodziną może chronić nastolatki przed otyłością?

Jakub Gajewski, Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież

Miscellanea
Magdalena Woynarowska-Sołdan
Janusz Korczak – „spedagogizowany lekarz, umedyczniony pedagog”