menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Numer 4/2013


SPIS TREŚCI ---> for CONTENTS click here

SPECIAL CONTRIBUTION
Frederick C. Battaglia, MD and Giacomo Meschia, MD
Review of studies in human pregnancy of uterine and umbilical blood flowsin english

PRACE ORYGINALNE
Dorota Hoffman-Zacharska i wsp.
The spectrum of PLP1 gene mutations in patients with the classical form of the Pelizaeus-Merzbacher diseasein english

Grażyna Krzemień i wsp.
Znaczenie wczesnego rozpoznawania zastawek cewki tylnej u płodu dla dalszych losów dziecka - doświadczenia własne

Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska i wsp.
Zasoby witaminy D u dzieci z chorobami nerek

Bożena Eberdt-Gołąbek i wsp.
Przyczyny pierwotnego, monosymptomatycznego moczenia nocnego u dzieci. Badania własne

Grażyna Krzemień i wsp.
Wrodzona biegunka chlorowa yu noworodka imitująca niedrożność smółkową

Magdalena Stalmach i wsp.
Optymizm życiowy 13-latków w Polsce w kontekście samooceny zdrowia oraz wybranych cech rodziny

PRACE POGLĄDOWE
Barbara Bikowska-Opalach, Teresa Jackowska
Nerwiakowłókniakowatość typu 1 - opis obrazu klinicznego oraz molekularnych podstaw rozwoju choroby

Elżbieta Ołdak
Czy szczepienie przeciw ospie wietrznej jest skuteczne i jak długo utrzymuje się ochrona przed zachorowaniem?

Helena Ziółkowska i wsp.
Continuous veno-venous hemodiafiltration in methotrexate intoxicationin english

Mariya Yanushevych, Anna Komorowska-Piotrowska, Wojciech Feleszko
Tularemia - choroba zapomniana? Doświadczenia własne

Joanna Załęska-Ponganis, Teresa Jackowska
Ropień mózgu o etiologii Streptococcus pyogenes jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u 7-letniej dziewczynki - opis przypadku

VARIA
Teresa Jackowska
Historia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego