menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Issue 5/2016 (special issue)/ Numer 5/2016 (wydanie specjalne)

SPIS TREŚCI ---> CONTENTS
wydanie w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim

Krystyna Bożkowa
Od redakcji

Barbara Kowalewska-Kantecka
Karmienie piersią – ważny element profilaktyki zdrowia

Magdalena Bednarczyk
Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym, dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki - na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia

Barbara Kowalewska-Kantecka
Realizacja upowszechniania karmienia piersią