menu: |


Aktualności

Zapytaj o ostatnie wydanie!


zamów »

Pełne teksty artykułów


spis numerów »

Warunki prenumeraty

Cena prenumeraty rocznej krajowej
na rok 2019 wynosi*:
- prenumeratorzy indywidualni - 105 zł/rok
- biblioteki i inne instytucje - 147 zł/rok
- prenumerata zagraniczna - 80 euro
- cena pojedynczego numeru - 31,50 zł
- cena numeru złożonego z dwóch zeszytów - 42 zł
- cena jednego zeszytu - 21 zł
* ceny zawierają 5% VAT

Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawca poprzez e-mail i drogą pocztową.


ul. Z.M. Przesmyckiego 29
05-510 Konstancin-Jeziorna


ZMIANA NUMERU TELEFONU
W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego w godz. 9-15.
Numer telefonu : (22) 245 10 55.

SUBSCRIPTION (foreign countries): 80 euro/year
Zgodnie z zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 31, poz. 2326 z późn. zm.) - za indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego potwierdzoną przez wydawcę (lub dowód opłacenia prenumeraty) otrzymają Państwo 5 punktów edukacyjnych.