menu: |


Aktualności

Zapytaj o ostatnie wydanie!


zamów »

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Editorial and Scientific Board / Redakcja i Rada Naukowa

Editorial Board / Komitet Redakcyjny
Editor in Chief/Redaktor Naczelny – Prof. zw. dr hab. med. Krystyna Bożkowa
Associate Editor/Z-ca Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. med. Maciej Jóźwik
Associate Editor/Z-ca Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska
Associate Editor/Z-ca Redaktora Naczelnego – prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska
Editorial Secretary/Sekretarz Redakcji – Dr n. med. Ilona Szilágyi-Pągowska
Editorial Aid - mgr Ewa Plewko

Topic Editors / Redaktorzy tematyczni
Prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Helwich – neonatologia
Prof. zw. dr hab. n. med. Michał Jóźwik – ginekologia i położnictwo
Prof. zw. dr hab. n. biol. Teresa Laskowska-Klita – biochemia
Prof. zw. dr hab. n. farm. Maciej Małecki - terapia genowa i farmakogenomika
Prof. nadzw. n. med. Ewa Pańkowska – pediatria/endokrynologia
Prof. nadzw. n. med. Dorota Sands - pulmonologia i alergologia
Prof. nadzw. n. med. Ewa Sawicka – chirurgia dziecięca
Prof. nadzw. n. med. Halina Weker – żywienie
Prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska – zdrowie publiczne

Language Editor / Redaktor językowy
Doc. dr hab. n. med. Aldona Sito

Linguistic Supervisor
Osazee Ewemade Okungbowa, MD, PhD, London, UK

Statistical Editor / Redaktor statystyczny
Dr n. med. Joanna Mazur

Honorary Scientific Board / Honorowy Komitet Naukowy
Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Balcerska
Prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak
Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
Prof. nadzw. med. Krystyna Mikiel-Kostyra
Prof. zw. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
Prof. zw. dr hab. n. med. Michał Troszyński
Prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-Kantecka

International Scientific Board / Międzynarodowy Komitet Naukowy
Prof. Vladimir Alminderov (Russia)
Prof. Sa’eed Halilu Bawa (Kazakhstan)
Dr Mark Klukowski (Polska) Prof. Berhold Koletzko (Germany)
Prof. Olga Kordonouri (Germany)
Prof. dr Gunta Lazdane (WHO – Copenhagen)
Prof. dr James R. Lupski (USA)
Dr Lieuwe J. Melchers (The Netherlands)
Prof. Olga G. Morozowa (Ukraine)
Dr Mercedes de Onis (WHO – Genewa)
Prof. Leonardo Pinelli (Italy)
Prof. Kariolla Rakhimov (Kazakstan)
Prof. Timothy R.H. Regnault (Canada)
Ass. Prof. Smeeta Sardesai (USA)
Prof. Michael P. Sherman (USA)
Prof. nadzw. med. Paweł Stankiewicz (USA)
Prof. Anatol Svintsitskyi (Ukraine)
Prof. András Szatmári (Hungary)
Prof. Sergo I. Tabagari (Georgia)

Scientific Board / Komitet Naukowy
Prof. nadzw. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Bocian
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska
Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Habior
Prof. nadzw. med. Teresa Jackowska
Prof. nadzw. med. Alicja Krzyżaniak
Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Książyk
Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski
Prof. zw. dr hab. n. med. Jacek J. Pietrzyk
Prof. nadzw. med. Magdalena Rutkowska
Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki
Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
Prof. nadzw. med. Elżbieta Szczepanik
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Lista recenzentów prac zamieszczonych w Developmental Period Medicine w roku 2016
1. Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
2. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Bożkowa
3. Prof. dr hab. n. med. Jagna Czochańska
4. Dr n. biol. Joanna Gajewska
5. Prof. Ewa Gulczyńska
6. Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
7. Prof. dr hab. n. med. Maciej Jóźwik
8. Prof. Bolesław Kalicki
9. Mgr Ewa Kamińska
10. Dr n. med. Anna Kutkowska-Kass
11. Dr n. biol. Katarzyna Markiewicz
12. Prof. Joanna Mazur
13. Dr Jarosław Mądzik
14. Dr n. med. Ewa Obersztyn
15. Prof. Anna Oblacińska
16. Prof. Magdalena Rutkowska
17. Dr n. med. Agnieszka Rygiel
18. Dr n. med. Sylwia Rzońca
19. Dr n. hum. Izabela Tabak
20. Doc. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska

Redakcja Developmental Period Medicine oraz Wydawca składają serdeczne podziękowania za poświęcony czas i trud dla oceny prac nadesłanych do czasopisma.


Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do Medycyny Wieku Rozwojowego jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wytyczne MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/.../20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf

Formularz dla recenzentów
Arkusz recenzji