menu: |


Aktualności

Zapytaj o ostatnie wydanie!


zamów »

Pełne teksty artykułów


spis numerów »

Editorial and Scientific Board / Redakcja i Rada Naukowa

Editorial Board / Komitet Redakcyjny
Editor in Chief/Redaktor Naczelny – Prof. Jolanta Sykut-Cegielska
Associate Editor/Z-ca Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. med. Maciej Jóźwik
Associate Editor/Z-ca Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska
Associate Editor/Z-ca Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski
Editorial Secretary/Sekretarz Redakcji – Dr n. med. Ilona Szilágyi-Pągowska
Editorial Aid - mgr Ewa Plewko

Topic Editors / Redaktorzy tematyczni
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal – genetyka i biologia molekularna
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich – neonatologia
Prof. dr hab. n. med. Michał Jóźwik – ginekologia i położnictwo
Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki – pediatria
Prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska – stomatologia
(Prof. nadzw.) dr hab. n. med. Anna Oblacińska - profilaktyka i promocja zdrowia
Dr n. med. Beata Mariola Modzelewska – biofizyka, farmakologia
Dr hab. n. med. Beata Pyrżak – endokrynologia dziecięca
Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands – pulmonologia i alergologia
(Prof. nadzw.) dr hab. n. med. Ewa Sawicka – chirurgia dziecięca
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański – onkologia
(Prof. nadzw.) dr hab. n. med. Halina Weker – żywienie
Prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska – zdrowie publiczne
Doc. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska – kardiologia dziecięca

Language Editor / Redaktor językowy
mgr Marzenna Rączkowska
mgr Agnieszka Rosa

Linguistic Supervisor
Osazee Ewemade Okungbowa, MD, PhD, London, UK

Statistical Editor / Redaktor statystyczny
Dr n. med. Joanna Mazur

Honorary Scientific Board / Honorowy Komitet Naukowy
Prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
(Prof. nadzw.) dr hab. n. med. Krystyna Mikiel-Kostyra
Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
Prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-Kantecka

International Scientific Board / Międzynarodowy Komitet Naukowy
Prof. Vladimir Alminderov (Russia)
Prof. Sa’eed Halilu Bawa (Kazakhstan)
Dr Mark Klukowski (Polska)
Prof. Berhold Koletzko (Germany)
Prof. Olga Kordonouri (Germany)
Prof. dr Gunta Lazdane (WHO – Copenhagen)
Prof. dr James R. Lupski (USA)
Dr Lieuwe J. Melchers (The Netherlands)
Prof. Olga G. Morozowa (Ukraine)
Dr Mercedes de Onis (WHO – Genewa)
Prof. Leonardo Pinelli (Italy)
Prof. Kariolla Rakhimov (Kazakstan)
Prof. Timothy R.H. Regnault (Canada)
Ass. Prof. Smeeta Sardesai (USA)
Prof. Michael P. Sherman (USA)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Stankiewicz (USA)
Prof. Anatol Svintsitskyi (Ukraine)
Prof. András Szatmári (Hungary)
Prof. Sergo I. Tabagari (Georgia)

Scientific Board / Komitet Naukowy
Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Bocian
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
(Prof. nadzw.) dr hab. n. med. Anna Fijałkowska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
(Prof. nadzw.) dr hab. n. med. Teresa Jackowska
(Prof. nadzw.) dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak
Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski
Prof. dr hab. n. med. Jacek J. Pietrzyk
(Prof. nadzw.) dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska
Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki
Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
(Prof. nadzw.) dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Lista recenzentów prac zamieszczonych w Developmental Period Medicine w roku 2017
1. Prof. Jerzy BAL
2. Prof. Monika BEKIESIŃSKA-FIGATOWSKA
3. Prof. Krystyna BOŻKOWA
4. Prof. Jagna CZOCHAŃSKA
5. Dr n. biol. Joanna GAJEWSKA
6. Prof. Maria GIŻEWSKA
7. Dr hab. Marek GOGACZ
8. Prof. Urszula GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK
9. Prof. Ewa HELWICH
10. Prof. Maciej JÓŹWIK
11. Dr n. med. Marta JUREK
12. Prof. nadzw. Beata JURKIEWICZ
13. Dr hab. Bolesław KALICKI
14. Prof. nadzw. Grażyna KMITA
15. Dr n. med. Bożena LIPKA
16. Prof. Teresa MATTHEWS-BRZOZOWSKA
17. Prof. nadzw. Joanna MAZUR
18. Dr n. med. Jarosław MĄDZIK
19. Dr n. med. Hanna NAŁĘCZ
20. Prof. nadzw. Anna OBLACIŃSKA
21. Dr n. med. Ewa OBERSZTYN
22. Prof. nadzw. Joanna PERADZYŃSKA
23. Dr hab. Joanna RADOSZEWSKA
24. Dr n. med. Ewa ROMEJKO-WOLNIEWICZ
25. Dr n. med. Grażyna ROWICKA
26. Prof. nadzw. Magdalena RUTKOWSKA
27. Prof. nadzw. Ewa SAWICKA
28. Prof. nadzw. Jolanta SYKUT-CEGIELSKA
29. Prof. Tomasz SZCZEPAŃSKI
30. Dr n. med. Agnieszka SZMIGIELSKA
31. Prof. nadzw. Halina WEKER
32. Prof. Barbara WOYNAROWSKA
33. Prof. nadzw. Lidia ZIÓŁKOWSKA
34. Prof. Danuta ZWOLIŃSKA
35. Prof. Aleksandra ŻUROWSKA
36. Prof. Oleksandr PULYK
37. Prof. Anatolij SVINTZITZKIJ
38. Prof. Aleksandr W. KARTUSZOW
39. Prof. Witalij A. KOSTENKO
40. Prof. Igor P. KAJDASZEW
41. Prof. Jurij M. KAZAKOW
42. Prof. Tatiana A. KRIUCZKO
43. Prof. Leonid P. SARYCZEW
44. Prof. Galina M. DUBINSKAJA
45. Prof. Karine S. NIEPORADA
46. Prof. Wladimir D. SZEJKO
47. Prof. Maria W. HANDY
48. Prof. Elena S. KYLBANOWA
49. Prof. Roza D. FILIPPOWA
50. Prof. Tatiana Ja. NIKOLAJEWA

Redakcja Developmental Period Medicine oraz Wydawca składają serdeczne podziękowania za poświęcony czas i trud dla oceny prac nadesłanych do czasopisma.Czasopismo Developmental Period Medicine współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Perinatalnej.


Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do Medycyny Wieku Rozwojowego jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wytyczne MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/.../20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf

Formularz dla recenzentów
Arkusz recenzji