menu: |


Aktualności

Zapytaj o ostatnie wydanie!


zamów »

Pełne teksty artykułów


spis numerów »

Editorial and Scientific Board / Redakcja i Rada Naukowa

Editorial Board / Komitet Redakcyjny
Editor in Chief/Redaktor Naczelny – dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD
Associate Editor/Z-ca Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. med. Maciej Jóźwik
Associate Editor/Z-ca Redaktora Naczelnego – dr hab. n. med. Anna Oblacińska, prof. IMiD
Associate Editor/Z-ca Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski
Editorial Secretary/Sekretarz Redakcji – dr n. med. Ilona Szilágyi-Pągowska
Editorial Aid - mgr Ewa Plewko

Topic Editors / Redaktorzy tematyczni
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal – genetyka i biologia molekularna
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich – neonatologia
Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. WIM – pediatria
Prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska – stomatologia
Dr n. med. Beata Mariola Modzelewska – biofizyka, farmakologia
Dr hab. n. med. Beata Pyrżak – endokrynologia dziecięca
Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands – pulmonologia i alergologia
Dr hab. n. med. Ewa Sawicka, prof. IMiD – chirurgia dziecięca
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański – onkologia
Dr hab. n. med. Halina Weker, prof. IMiD – żywienie
Prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska – zdrowie publiczne
Doc. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska – kardiologia dziecięca

Language Editor / Redaktor językowy
mgr Marzenna Rączkowska
mgr Agnieszka Rosa

Linguistic Supervisor
Osazee Ewemade Okungbowa, MD, PhD, London, UK

Statistical Editor / Redaktor statystyczny
Dr hab. n. med., prof. IMiD Joanna Mazur

Honorary Scientific Board / Honorowy Komitet Naukowy
Prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
Dr hab. n. med. Krystyna Mikiel-Kostyra
Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
Prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-Kantecka

International Scientific Board / Międzynarodowy Komitet Naukowy
Prof. Vladimir Alminderov (Russia)
Prof. Sa’eed Halilu Bawa (Kazakhstan)
Dr Mark Klukowski (Polska)
Prof. Berhold Koletzko (Germany)
Prof. Olga Kordonouri (Germany)
Prof. dr Gunta Lazdane (WHO – Copenhagen)
Prof. dr James R. Lupski (USA)
Dr Lieuwe J. Melchers (The Netherlands)
Prof. Olga G. Morozowa (Ukraine)
Dr Mercedes de Onis (WHO – Genewa)
Prof. Leonardo Pinelli (Italy)
Prof. Kariolla Rakhimov (Kazakstan)
Prof. Timothy R.H. Regnault (Canada)
Ass. Prof. Smeeta Sardesai (USA)
Prof. Michael P. Sherman (USA)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Stankiewicz (USA)
Prof. Anatol Svintsitskyi (Ukraine)
Prof. András Szatmári (Hungary)
Prof. Sergo I. Tabagari (Georgia)

Scientific Board / Komitet Naukowy
Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Bocian
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Dr hab. n. med. Anna Fijałkowska, prof. IMiD
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
Dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak
Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski
Prof. dr hab. n. med. Jacek J. Pietrzyk
Dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiD
Dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD
Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki
Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
Dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik, prof. IMiD
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Lista recenzentów prac zamieszczonych w Developmental Period Medicine w roku 2018
Prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Bożkowa
Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Mgr Anna Dzielska
Dr n. biol. Joanna Gajewska
Dr n. med. Maria Ginalska-Malinowska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Dr n. med. Maria Jodkowska
Prof. dr hab. n. med. Maciej Jóźwik
Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, Profesor WIM
Mgr farm. Ewa Kamińska
Dr n. med. Witold Klemarczyk
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. n. med. Anna Liberska
Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska
Dr hab. n. med. Henryk Mazurek, Profesor IGiChP
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski
Dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Profesor IMiD
Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Dr n. kul. fiz. Teresa Orlik
Mgr Katarzyna Pawlik
Dr hab. n. med. Beata Pyrżak, Profesor WUM
Dr hab. n. med. Anna Raciborska, Profesor IMiD
Dr hab. Joanna Radoszewska
Dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, Profesor IMiD
Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko
Dr hab. n. med. Ewa Sawicka, Profesor IMiD
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Dr n. med. Agnieszka Szmigielska
Mgr Małgorzata Strucińska
Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Profesor IMiD
Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska, Profesor WUM
Prof. dr hab. n. med. Janusz Szymborski
Dr n. med. Iwona Terczyńska

Redakcja Developmental Period Medicine oraz Wydawca składają serdeczne podziękowania za poświęcony czas i trud dla oceny prac nadesłanych do czasopisma.


Czasopismo Developmental Period Medicine współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Perinatalnej oraz Polskim Towarzystwem Wrodzonych Wad Metabolizmu.


Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do Medycyny Wieku Rozwojowego jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wytyczne MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/.../20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf

Formularz dla recenzentów
Arkusz recenzji