menu: |


Aktualności

Pełne teksty atrykułów


spis numerów »

Special Issue OCTOBER 2015 / Wydanie specjalne Październik 2015
Wyzwania etyczne we współczesnej medycynie

pod red. prof. dr hab. n. med. Magdaleny Rutkowskiej

CONTENTS / SPIS TREŚCI
all articles in polish language only

Sławomir Szczepaniak
Bioetyka a praktyka kliniczna

Dominique Folscheid
Medycyna a koniec życia

Eric Fiat
Kłamstwo

Dorota Pawlik
Milczenie rodziców jako odpowiedź na prośbę o wyrażenie świadomej zgody na zaniechanie uporczywego leczenia dziecka

Bożena Cieślak-Osik
By diagnoza nie zabiła nadziei – refleksje nad relacjami lekarz-rodzic skrajnie niedojrzałego dziecka

Anna Trosińska
Gdy umiera dziecko

Dorota Hoffman-Zacharska
"Pacjent rozszerzony" - chory i jego rodzina; konflikty interesów w kontekście badań genetycznych